ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΔΟΥ - ΙΚΑ - ΟΑΕΕ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΥ – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ- ΟΑΕΔ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΔΟΥ – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ-ΟΑΕΔ Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υπηρεσία σε φορείς του δημοσίου (ΔΟΥ-ΙΚΑ-Ο.Α.Ε.Ε-ΟΑΕΔ)   Φορολογική ενημερότητα απο την ΔΟΥ και συγκεκριμένα σε Νίκαια-Κορυδαλλό-Κερατσίνι-Πειραιά-Αιγάλεω Μεταβολή σε στοιχεία διεύθυνσης , αλλαγή ταυτότητας, δήλωση έγγαμης σχέσης, έκδοση ΑΦΜ. Υποβολή και σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης. Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας και πιστοποιητικό περι μη οφειλής τέλων κυκλοφορίας. Αιτήσεις για οικογενειακά[…]