ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ. ΠΟΛ 1024/12-02-2016   ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας   Σας κοινοποιούμε τις διάταξεις του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152/20-11- 2015) που αφορούν στη φορολογική μεταχείριση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και[…]