ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΓΑ 2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩ Ν ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Α21

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Α21   Εγκρίθηκε η πληρωμή της γ δόσης των οικογενειακών επιδομάτων με πιθανή ημερομηνία καταβολής της γ δόσης να είναι μεταξύ 20 και 25 Οκτωβρίου 2017.