ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΓΑ 2017

ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04/2016 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ Α ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04/2016 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ Α ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Μέχρι την παρασκευή 22-04-2016  θα πληρωθεί η προκαταβολή του 50% της α’ δόσης στους περίπου 700.000 δικαιούχους το οικογενειακού επιδόματος και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται περίπου στο ποσό των 70.000.000,00 ευρώ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ[…]