ΠΟΛ 1162/22-07-2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΟΥ) ΕΩΣ 31-07/2015

ΠΟΛ 1162/22-07-2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΟΥ) ΕΩΣ 31-07/2015

ΠΟΛ 1162/22-07-2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΟΥ) ΕΩΣ 31-07/2015   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΠΟΛ 1162/22-07-2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΟΥ ΛΟΓΒ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 31-07-2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ14Β 1078817 ΕΞ 2015 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ14Β 1078817 ΕΞ 2015 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛ 1161-21/07/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ 1161-21/07/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΠΟΛ 1161/21-07-2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ 1155/20-07/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/08/2015 ΓΙΑ Ο.Ε-Ε.Ε-Ε.Π.Ε-Α.Ε ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

  ΠΟΛ 1155/16-07/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/08/2015 ΓΙΑ Ο.Ε-Ε.Ε-Ε.Π.Ε-Α.Ε ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και[…]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ 4334/15

ΝΟΜΟΣ 4334/15 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015)   Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.). ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΠΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΝΟΜΟΣ 4334 16-07-2015  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛ 1160/17-07-2015 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4334/2015

ΠΟΛ 1160/17-07-2015 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4334/2015 ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ α) Σε συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται τα ακόλουθα προϊόντα : Α-    κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα από χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια, –    ψάρια, φιλέτα και σάρκα ψαριών, νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα[…]

ΠΟΛ 1153/15-07-2015 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

ΠΟΛ 1153/15-07-2015 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

ΠΟΛ 1153/15-07-2015 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ   ΘΕΜΑ: Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π.«Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α’/28.06.2015). Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1143/3.7.2015 εγκύκλιό μας[…]

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΠΟΛ 1159/17-07-2015 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4,5,6,7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4334/2015

ΠΟΛ 1159/17-07-2015 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4,5,6,7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4334/2015 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ   1.Αυξάνεται ο φόρος εισοδήματος των κερδών απο 26% σε 29% σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.(απο 01-01-2015). 2.Αυξάνεται από 80% σε 100%[…]

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΥ-ΤΕΛΩΝΕΙΑ-ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΥ-ΤΕΛΩΝΕΙΑ-ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΛ 1137-30-06-2015 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΥ-ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 10/07/2015

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 10/07/2015    Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 Δελτίο Τύπου Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που λήγει την 30/6/2015, παρατείνεται μέχρι την 10/7/2015. ΑΠΟ[…]