ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ 4305/14.Η ρύθμιση αφορά όλες τις βεβαιωμένες οφειλές εώς την 1η Οκτωβρίου 2014.

Καθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο 50 ευρώ.
Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με βεβαιωμένες οφειλές εώς και 1.000.000 ευρώ .Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση προβλέπει απαλλαγή εώς και το 100% των προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.Εώς 12 δόσεις απαλλαγή 90% επι των προσαυξήσεων,εώς 24 δόσεις απαλλαγή 80% επι των προσαυξήσεων,εώς 36 δόσεις απαλλαγή 70% επι των προσαυξήσεων,εώς 48 δόσεις απαλλαγή 60% επι των προσαυξήσεων,εώς 60 δόσεις απαλλαγή 50% επι των προσαυξήσεων, εώς 72 δόσεις απαλλαγή 30% επι των προσαυξήσεων,εώς 100 δόσεις απαλλαγή 20% επι των προσαυξήσεων.Η νέα αυτή ευνοϊκή ρύθμιση αυτή θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά έτσι ώστε να είναι φορολογικά ενήμεροι και να αποφευχθούν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.

 

 

Η ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Κλίμακα ρύθμισης χρεών

Η σχεδιαζόμενη  τροποποίημενη   ρύθμιση χρεών  εκατό δόσεων  είναι η παρακάτω, με τις ανάλογες εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής:

α) Εφάπαξ:  απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
β) Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  90%.
γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   80%.
δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   75%.
ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.
ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
η) Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.
θ) Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  50%.
ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.
ια) Από 81 έως και ενενήντα 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.
ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 30%.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.