ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε− Ε.Π.Ε− Ο.Ε−Ε.Ε
 3. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β&Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 4. ΕΝΑΡΞΕΙΣ−ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ−ΛΥΣΕΙΣ
 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε1-Ε2-Ε3-Ε5
 7. ΤΗΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 8. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 9. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 10. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΥ
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Α
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Ε
 14. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ
 15. ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ
 16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΦΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9
 17. ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 18. ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ Ν.4305/14
 19. ΠΛΗΡΩΜΕΣ E-BANKING
 20. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 21. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΔΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Μ1-Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων ΕΝΤΥΠΟ Μ1

ΕΝΤΥΠΟ Μ2-Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου ΕΝΤΥΠΟ M2

ΕΝΤΥΠΟΜ3-Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου ΕΝΤΥΠΟ M3

ΕΝΤΥΠΟ Μ4-Δήλωση διακοπής εργασιών ΕΝΤΥΠΟ M4

ΕΝΤΥΠΟ Μ5-Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης ΕΝΤΥΠΟ M5

ΕΝΤΥΠΟ Μ6-Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης ΕΝΤΥΠΟ M6

ΕΝΤΥΠΟ Μ7-Δήλωση σχέσων φορολογουμένου ΕΝΤΥΠΟ M7

ΕΝΤΥΠΟ Μ8-Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου ΕΝΤΥΠΟ M8

ΕΝΤΥΠΟ Μ9-Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης ΕΝΤΥΠΟ M9

ΕΝΥΠΟ Μ10-Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού ΕΝΤΥΠΟ M10

 ΕΝΤΥΠΑ ΚΒΣ

ΕΝΤΥΠΟ Β1-Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)ΕΝΤΥΠΟ-B1

ΕΝΤΥΠΟ Β2-Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ. ΕΝΤΥΠΟ B2

Leave a Reply

Your email address will not be published.